Effects of the COVID-19 pandemic will last longer without budget support, says AFL
Alberta

Effects of the COVID-19 pandemic will last longer without budget support, says AFL

News ReleaseEffects of the COVID-19 pandemic will last longer without budget support EDMONTON – Alberta’s 2021 budget does not provide Alberta the tools it needs to recover from the effects of the COVID-19 pandemic, says the Alberta Federation of Labour today. “Kenney’s head-in-the-sand budget ignores the deep and ongoing effects of the COVID-19 pandemic,” says Gil … Continue reading

Provincial Budget puts lives and jobs at risk: Edmonton Mayor Iveson
Edmonton

Provincial Budget puts lives and jobs at risk: Edmonton Mayor Iveson

News ReleaseProvincial Budget puts lives and jobs at risk Mayor Don Iveson offered the following statement on the 2021 Provincial Budget: “For a budget focused on health, recovery, and finding savings, I am confounded and disappointed the Province is still not prepared to work with Edmonton on supportive housing. Supportive housing not only ensures individuals … Continue reading

Budget 2021: Pagprotekta sa buhay at kabuhayan
Alberta

Budget 2021: Pagprotekta sa buhay at kabuhayan

News Release Budget 2021: Pagprotekta sa buhay at kabuhayan Pinoprotektahan ng Budget 2021 ang buhay at kabuhayan ng Albertans sa pamamagitan ng makabuluhang pamumuhunan sa pangangalagang pangkalusugan habang pinuposisyon ang lalawigan para sa pagbawi ng ekonomiya na may patuloy na pagtuon sa mabisang paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno. Makasaysayang pamumuhunan sa pangangalaga ng kalusugan … Continue reading