Pagsuporta sa mga magulang sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pag-access sa abot-kayang pag-aalaga ng bata
Alberta

Pagsuporta sa mga magulang sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pag-access sa abot-kayang pag-aalaga ng bata

Pabatid Balita Pagsuporta sa mga magulang sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pag-access sa abot-kayang pag-aalaga ng bata Patuloy na sinusuportahan ng Alberta ang mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga subsidyo sa pangangalaga ng bata sa mas maraming pamilya.Sinusuportahan ng mga pamumuhunan mula sa pamahalaang pederal, ang Alberta ay nagdidirekta ng $45 milyon upang … Continue reading

Advertisement