Alberta

More support for early childhood educators in Alberta

News Release More support for early childhood educators in Alberta Alberta’s government is providing early childhood educators with a one-time payment and wage top-up to help recruit and retain staff.  Early childhood educators (ECEs) are integral to the development of the youngest learners. They provide high-quality child care that is key to balancing work and … Continue reading

Advertisement

Pagsuporta sa mga magulang sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pag-access sa abot-kayang pag-aalaga ng bata
Alberta

Pagsuporta sa mga magulang sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pag-access sa abot-kayang pag-aalaga ng bata

Pabatid Balita Pagsuporta sa mga magulang sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pag-access sa abot-kayang pag-aalaga ng bata Patuloy na sinusuportahan ng Alberta ang mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga subsidyo sa pangangalaga ng bata sa mas maraming pamilya.Sinusuportahan ng mga pamumuhunan mula sa pamahalaang pederal, ang Alberta ay nagdidirekta ng $45 milyon upang … Continue reading