Updated curriculum positions students for success; NDP education critic says UCP seems focused on ramming through curriculum that won’t help students prepare for higher learning, world of work or how to be engaged citizens
Alberta

Updated curriculum positions students for success; NDP education critic says UCP seems focused on ramming through curriculum that won’t help students prepare for higher learning, world of work or how to be engaged citizens

Updated curriculum positions students for success; NDP education critic says UCP seems focused on ramming through curriculum that won’t help students prepare for higher learning, world of work or how to be engaged citizens News Release Starting this fall, updated curriculum will move forward into classrooms to better prepare students for future success. Based on … Continue reading

Alberta

Bagong K-6 kurikulum: Pagbabago ng pagtuon sa mahahalagang kaalaman at kakayahan

Pabatid Balita Bagong K-6 kurikulum: Pagbabago ng pagtuon sa mahahalagang kaalaman at kakayahan Ang na-update na balangkas ng Alberta kurikulum para sa kindergarten hanggang Baitang 6 ay nagdudulot ng panibagong pagtuon sa karunungan sa pagbasa, numerisya, pagkamamamayan at praktikal na kakayahan, na nagbibigay sa mga mag-aaral ng isang matibay na batayan ng mahahalagang kaalaman para … Continue reading

Alberta

Binibigyan ng kapangyarihan ang kabataan na hubugin ang kinabukasan ng edukasyon

News Release Binibigyan ng kapangyarihan ang kabataan na hubugin ang kinabukasan ng edukasyon Ang mga mag-aaral sa junior at senior high school ay maaaring marinig ang kanilang tinig sa pamamagitan ng pag-apply upang sumali sa Education Minister’s Youth Council. Mga 40 mag-aaral sa buong Alberta ang mapipili para sa 2021-22 Minister’s Youth Council, ito’y nagbibigay sa … Continue reading

Albertans will have a voice in how teaching excellence will benefit students
Uncategorized

Albertans will have a voice in how teaching excellence will benefit students

News Release Building a stronger teaching profession for Alberta students *Albertans will have a voice in how teaching excellence will benefit students. Albertans are invited to provide input on 25 recommendations from the Task Force for Teaching Excellence. The Task Force developed the recommendations with input from about 3,000 Alberta parents, students, teachers, educational leaders … Continue reading