Alberta

Karagdagang suporta sa mga estudyanteng apektado ng pandemya

Pabatid Balita Karagdagang suporta sa mga estudyanteng apektado ng pandemya Ang gobyerno ng Alberta ay namumuhunan ng karagdagang $113 milyon upang magbigay ng mga naka-target na suporta sa mga mag-aaral na nakakaranas ng parehong mga hamon sa akademiko at kalusugan ng isip. Bilang bahagi ng Alberta Child and Youth Well-being Action Plan at sa pamamagitan … Continue reading

Advertisement