Alberta

Edmonton Zone Announcement: Boluntaryong mga hakbang Pangkalusugan sa Edmonton Zone

NEWS RELEASE
Boluntaryong mga hakbang Pangkalusugan sa Edmonton
Zone

 Ang gobyerno ng Alberta ay nagpapatupad ng boluntaryong hakbang
pangkalusugan ng publiko upang makatulong sa
pag-iwas ng pagkalat ng COVID-19 sa Edmonton
Zone at protektahan ang kalusugan ng mga
Albertans.
 Epektibo kaagad, ang lahat ng mga residente at
bisita sa Edmonton Zone ay dapat:

o Limitahan ang kanilang mga pagtitipon sa
lipunan at pamilya sa hindi hihigit sa 15 katao.

o Magsuot ng mga hindi pang-medikal na mask
sa lahat ng mga loobang lugar ng trabaho,
maliban kung ikaw ay mag-isa sa trabaho,
tulad ng mga tanggapan o cubicle, at kung
saan nakahiwalay sa iba o kung may na-
aangkop na hadlang sa lugar ng trabaho.

o Limitahan ang bilang ng mga pangkat sa hindi
hihigit sa tatlo (buod/pangkat ng sambahayan;
isang pangkat ng paaralan; at isang
karagdagang pangkat ng isport, social o iba
pang pangkat). Ang mga maliliit na bata na
dumadalo sa lugar ng pangangalaga ng mga
bata ay maaaring maging bahagi ng apat na
pangkat, habang ang mga pangkat ng
pangangalaga ng bata ay hindi nagpakita ng
isang mataas na peligro na maikalat ang
COVID-19.

 Itong mga karagdagang hakbang sa pangkalusugan ng publiko ay boluntaryo para
sa Edmonton Zone ngunit masidhing
inirerekomenda.
 Ang lahat ng umiiral na patnubay at mga utos sa
pangkalusugan ng publiko ay mananatiling may
bisa.
 Ang Alberta Health, Alberta Health Services at mga
lokal na kasosyo sa Edmonton Zone ay
magpapatuloy sa masuring pagsusubaybay ng
pagkalat sa Edmonton at sa buong lalawigan upang
malaman kung ang mga karagdagang
rekomendasyon ay dapat gawin.
 Ang lahat ng iba pang mga health zone sa lalawigan
ay dapat na patuloy na sundin ang mga utos at
gabay ng pangkalusugan publiko.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.