Alberta

Mga bagong hakbang upang mapigilan ang mabilis na paglago ng COVID-19

News Release mula sa Province of Alberta

Ang mga piniling hakbang sa kalusugan ay magkakabisa sa Nobyembre 13 upang mapigilan ang mabilis na paglago ng COVID-19 sa Alberta at protektahan ang sistema ng kalusugan.

Ang gobyerno ng Alberta ay nagpapatupad ng karagdagang mga hakbang sa kalusugan upang makatulong na protektahan ang mga ospital, panatilihing bukas ang mga paaralan at mga negosyo, at protektahan ang mga mahihinang Albertans.

Mayroong 8,305 aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ang pagpasok sa ospital at pagpasok sa “intensive care unit” ay nasa pinakamataas na punto mula nang magsimula ang pandemya.

“Dapat tayong gumawa ng aksyon sa ganitong puntong kritikal upang mapigil ang mabilis na paglago ng COVID-19 sa ating lalawigan. Sa pamamagitan ng ating mga pagkilos, maaari nating suportahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan, panatilihing bukas ang mga paaralan, protektahan ang mga mahihinang Albertans at panatilihin ang pagpapatakbo ng ekonomiya sa buong lalawigan. Ito na ang ating pagkakataon. Kung ang mga Albertans ay tutugon sa mga ito at iba pang mga alituntunin sa pampublikong kalusugan, hindi na natin kakailanganin ang mas mahigpit pang hakbang sa hinaharap. “

Jason Kenney, Premier

“Dapat nating bawasan ang pagkalat ng COVID-19. Bilang karagdagan sa mga hakbang na ito, hinihiling ko sa lahat ng mga Albertans na siyasatin ang ating buhay at bawasan ang ating malapit na pakikipag-ugnayan sa panlipunan kung saanman maaari nating gawin. Kung maaari tayong makipagugnay “virtually” o sa pamamagitan ng iba pang mga paraan, kailangan nating gawin ang pagbabagong iyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mapoprotektahan natin ang bawat isa, mabawasan ang pagkalat ng sakit at protektahan ang ating sistemang pangkalusugan. “

Dr. Deena Hinshaw, chief medical officer of health

Mga bagong hakbang sa Pampublikong kalusugan

Simula Nobyembre 13, ang lahat ng mga restawran, bar, lounge at pub sa mga rehiyong nasa ilalim ng pinalawig na kalagayan ay dapat itigil ang pagbenta ng alak pagdating ng 10:00 ng gabi at magsara pagdating ng 11:00 ng gabi. Ang paghihigpit na ito ay mananatili hanggang Nobyembre 27.

Magkakaroon din ng dalawang linggong pagbabawal sa mga panloob na klaseng “fitness group”, mga aktibidad ng pangkat sa isport at mga aktibidad sa pangkat ng pagtatanghal sa mga kalapit na lugar sa Edmonton at Calgary, Grande Prairie, Fort McMurray, Red Deer at Lethbridge.

Ang mga karagdagang hakbang sa kalusugan ng publiko ay ipapatupad din sa lahat ng mga rehiyong nasa ilalim ng pinalawig na kalagayan. Ang mga hakbang na ito ay mananatili hanggang may karagdagang abiso:

  • 50 ang pinakamataas na pagdalo sa mga seremonya sa kasal o burol.
  • Inirerekumenda ang lahat ng mga aktibidad na batay sa pananampalataya na ilimita ang pagdalo ng sang-katlong kapasidad bawat serbisyo.
  • Ang mga residente ay hindi dapat magsagawa ng mga pagtitipon sa lipunan sa loob ng kanilang mga tahanan at hindi dapat magplano ng mga pagtitipong panlipunan sa labas ng kanilang komunidad.
  • Inirerekumenda sa mga tagapag-empleyo sa mga lugar ng tanggapan na magpatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang bilang ng mga empleyado sa isang lugar nang sabay-sabay.

Ang lahat ng umiiral na patnubay at ligal na utos ay mananatili sa lahat ng mga lugar.

Ang Alberta Health, AHS at mga lokal na munisipalidad ay magpapatuloy sa malapit na pagsubaybay ng pagkalat sa buong lalawigan.

Hinihiling ng Pamahalaan ng Alberta sa lahat ng mga Albertans na gawin ang nararapat nilang gawin. Kung ang mga hakbang na ito ay hindi magtagumpay, kinakailangang magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang.

Madaling katotohanan

  • Mayroong 8,305 aktibong kaso at 27,707 na gumaling sa Alberta.
  • Mayroong 225 katao sa ospital dahil sa COVID-19, kasama ang 51 sa “intensive care unit”.
  • Ang kabuuang bilang ng mga namatay sa COVID-19 ay 393.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.