Alberta / covid 19

Panawagan ng probinsiya ng Alberta: ‘Ang mga ipinag-uutos na hakbang sa kalusugan ay mananatiling may bisa sa buong lalawigan nanghindi mas maikli ng susunod na dalawang linggo’

Panawagan:

Ang mga ipinag-uutos na hakbang sa kalusugan ay mananatiling may bisa sa buong lalawigan nang
hindi mas maikli ng susunod na dalawang linggo.


Ang aktibong pagsusuri ng pinakabagong data ng kalusugan sa publiko ay isinasagawa at gagamitin
upang suriin muli ang kasalukuyang antas ng mga paghihigpit sa mga darating na linggo.


Lahat ng mga panloob at panlabas na pagtitipon – kahit pampubliko o pribado – ay ipinagbabawal
Mga panukala sa sapilitan na trabaho sa bahay
Panlalawigan na panukala para sa pagsusuot ng mask sa panloob.
Pagsasara ng negosyo at mga paghihigpit sa mga tindahan


Ang lahat ng mga Albertans, negosyo, samahan at nagbibigay ng serbisyo ay dapat patuloy na sundin
ang mga umiiral na mga hakbang sa kalusugan:

https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-
measures.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.