Alberta / covid 19

Mas mabilis na mabakunahan ang maraming Albertans

News Release
Mas mabilis na mabakunahan ang maraming Albertans

Pinalalawak ang panahon sa pagitan ng una at pangalawang dosis ng COVID-19 bakuna sa Alberta.
Simula sa Marso 10, ang sinumang mag-book ng unang dosis ng bakuna ay mapapahaba ang kanilang pangalawang timeline ng dosis hanggang sa apat na buwan, at ang appointment ay maitatakda sa ibang araw.
Ang mga umuusbong na ebidensya ay nagpapahiwatig na ang unang dosis ng lahat ng kasalukuyang naaprubahang bakuna ay lilitaw na hindi bababa sa 80 porsyento na epektibo sa pagprotekta laban sa matinding kinalabasan pagkatapos ng unang dosis.
Ang 16-linggong panahon para sa pangalawang dosis ay naihahambing sa British Columbia at iba pang nasasakupan.
Habang may dumarating na supply ng bakuna ayon sa tinataya ng pamahalaang pederal, magpapatuloy kaming magbigay ng dosis sa mga Albertans nang mabilis at ligtas hangga’t maaari.
“Kami ay kumikilos batay sa mga pinakamahusay na katibayan na magagamit upang maprotektahan ang bawat Albertan. Ang pagbabagong ito ay magbibigay-daan sa libu-libong mga Albertans na makuha ang kanilang bakuna nang mas maaga habang tinitiyak pa rin na ang bawat isa ay makakatanggap ng proteksyon ng pangalawang dosis. Kung mas mabilis nating maihahandog ang bakuna sa mga Albertans, mas mabilis din nating maluluwagan na ligtas ang maraming mga paghihigpit sa buong lalawigan. “
— Tyler Shandro, Minister of Health
“Ang katibayan para sa COVID-19 ay patuloy na nagbabago. Nakita namin sa pananaliksik mula sa iba pang mga nasasakupan na ang isang dosis ng bakuna na Moderna o Pfizer ay nag-aalok ng malaking tulong sa kaligtasan sa sakit, na hindi bababa sa 80 porsyento na proteksyon. Patuloy naming aayusin ang aming plano sa pagbabakuna upang maprotektahan ng mahusay ang mga Albertans, maipapakita ang wastong panahon sa pagsasaliksik na ginagawa. “
— Dr. Deena Hinshaw, chief medical officer of health
Ang lahat ng mga umiiral na mga tipanan para sa pangalawang dosis ay igagalang. Ang sinumang makatanggap ng unang dosis bago ang Marso 10 ay makakatanggap ng kanilang pangalawang dosis sa loob ng 42 araw.
Simula sa Marso 10, ang mga karapat-dapat na Albertans ay mag-book ng unang appointment ng dosis lamang. Makakatanggap sila ng isang paalala mula sa AHS o sa kalahok na parmasya na mag-book ng pangalawang appointment sa dosis sa susunod na petsa.
Ang mga Albertans na ipinanganak noong 1946 o mas maaga ay maaaring mag-book ng isang appointment sa pamamagitan ng isang kalahok na parmasya sa Calgary, Edmonton o Red Deer. Maaari din silang mag-book ng mga tipanan sa online sa pamamagitan ng Alberta Health Services o sa pamamagitan ng pagtawag sa 811.
Ang gobyerno ng Alberta ay tumutugon sa COVID-19 pandemya sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga buhay at kabuhayan na may tumpak na mga hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ng Alberta.
Mabilis na katotohanan

Sa ngayon, 255,283 na dosis ng bakuna sa COVID-19 ang naibigay sa Alberta.

89,094 na mga Albertans ay buong nabakunahan ng dalawang dosis ng COVID-19 bakuna.

Ang karagdagang impormasyon sa mga paparating na yugto ng paglunsad ng bakuna sa Alberta ay ilalabas sa mga darating na linggo.


Kaugnay na impormasyon
·        Programa ng bakuna sa COVID-19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.