Alberta / covid 19

COVID-19 Impormasyon: Mga ipinag-uutos na paghihigpit

COVID-19 Impormasyon    
    
Mga ipinag-uutos na paghihigpit


Ang mga ipinag-uutos na hakbang sa kalusugan ng publiko ay ipapatupad sa buong Alberta upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 at protektahan ang sistemang pangkalusugan.

Mga pagtitipon
Mga panloob na pagtitipon
Ipinagbabawal ang lahat ng panloob na pagtitipong panlipunan.
·      Ang mga indibidwal na namumuhay mag-isa at mga nag-iisang magulang na nakatira lamang kasama ang mga anak na wala pang 18 taong gulang ay maaaring pumili ng dalawang tao na maaari nilang bisitahin sa mga paghihigpit na ito.
Mga panlabas na pagtitipon
Ang lahat na panlabas na mga lipunang pagtitipon ay limitado sa 10 katao na maximum at hindi dapat magkaroon ng panloob na bahagi.
Mga kasal at libing
Ipinagbabawal ang lahat ng mga pagtitipon sa kasal at libing.
·      Ang mga seremonya sa kasal ay limitado sa 10 katao
·      Ang mga serbisyo sa libing ay limitado sa 20 katao.
Mga lugar ng pagsamba
Ang lahat ng mga lugar ng pagsamba ay limitado sa 15% ng pag-okupa ayon sa fire code para sa pagdalo ng personal.
·      Ang pagsusuot ng mask ay ipinag-uutos.
·      Ang mga tao sa isang sambahayan ay dapat manatiling dalawang metro ang layo mula sa iba pang mga sambahayan sa lahat ng oras.
 
Pagsuot ng mask
Ang mga mask ay ipinag-uutos sa lahat ng panloob na pampublikong lugar, lugar ng trabaho at lugar ng pagsamba.
 
Nagtatrabaho mula sa bahay
Ang pagtatrabaho mula sa bahay ay ipinag-uutos maliban kung ang isang tagapag-empleyo ay nangangailangan ng pisikal na pagkakaroon ng isang empleyado upang gumana nang epektibo.
 
Mga paghihigpit sa negosyo
Mga pasilidad ng aliwan at libangan
Ang mga pasilidad ng aliwan at libangan ay dapat manatiling sarado. Kasama sa mga halimbawa ang mga teatro, casino, nightclub at museo. Dapat magsara ang mga aklatan. Ang mga bulwagan ng komunidad, mga sentro ng kumperensya at ang mga pasilidad sa panloob na libangan (tulad ng mga fitness center, spa at arena) ay maaaring buksan para sa kasalukuyang pinahihintulutang mga aktibidad.
Mga serbisyong pampagkain
Ang mga restawran, pub, bar, lounge at cafe ay maaaring buksan para sa pag-takeout, curbside pickup, paghahatid at panlabas na kainan sa patio, na may mga paghihigpit. Hindi pinapayagan ang serbisyo ng personal sa loob ng bahay.
Mga serbisyong pang-retail
Ang lahat ng mga serbisyong pang-retail at mga shopping mall ay dapat bawasan ang kapasidad ng customer sa 15% sa pagsakup ng fire code, hindi kasama ang mga tauhan.
 
Mga serbisyong pangkalusugan at propesyonal
Ang mga serbisyong pangkalusugan at pang-propesyonal ay maaaring buksan sa pamamagitan ng appointment lamang para sa mga serbisyo na isa-sa-isa. Dapat sundin ang lahat ng patnubay sa kalusugan at sektor ng publiko. Kasama sa mga halimbawa ang mga dentista, optometrist, therapist, acupunkurist, abogado at accountant.
 
Mga serbisyong personal at personal na kalusugan
Ang mga serbisyo sa personal at personal na kalusugan ay maaaring buksan para sa appointment lamang sa mga serbisyo na isa-sa-isa. Dapat sundin ang lahat ng patnubay sa kalusugan at sektor ng publiko. Kasama sa mga halimbawa ang mga salon ng buhok at kuko, mga serbisyo na pang-estetika at massage therapy.
 
Mga aktibidad sa pagganap, isport at pisikal

Ipinagbabawal ang mga araling pagganap ng pangkat, mga palakasan ng koponan, at mga klase sa fitness. Pinapayagan ang isa-sa-isa na pagsasanay sa fitness, na may mga paghihigpit. Ang mga aktibidad sa palakasan ng kabataan at kolehiyo, libangan at mga aktibidad sa pagganap (10 maximum na kalahok) ay pinapayagan, na may mga paghihigpit.
 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.