Alberta / covid 19

Magpapabakuna? Narito ang ilang mga tip upang makatulong na gawing mas madali ang karanasan

News Release

YourAlberta (Pamahalaan ng  Alberta)

 

Magpapabakuna? Narito ang ilang mga tip upang makatulong na gawing mas madali ang karanasan

+ Kausapin muna ang iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin


+ Gumawa ng isang plano upang malimitahan ang kakulangan ng kaginhawaan sa panahon ng iyong appointment – magsuot ng maluwag na pang-itaas o maikling manggas, umupo nang tuwid at  nang mapahinga ang iyong braso


+ Alamin kung anong mga karaniwang epekto ang maaari mong maranasan at kung paano pamahalaan ang mga ito sa bahay. Karaniwan at normal na magkaroon ng mga pansamantalang epekto, na maaaring tumagal ng ilang oras hanggang ilang araw. Kung kinakailangan, maaari mong tanungin ang iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ano ang inirerekumenda nila para pangasiwaan ang mga sintomas.


Ang mga bakuna na naaprubahan para magamit sa Canada ay napatunayan na ligtas, mabisa at may mataas na kalidad.

Matuto nang higit pa tungkol sa paglulungsad ng pagbabakuna ng Alberta: alberta.ca/vaccine 

 

Page para sa mga naisaling mapagkukunan ng Alberta:

https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.