Alberta / covid 19

Mga premyo sa paglalakbay ay idinagdag sa Bukas para sa Tag-init na Lotto

Pabatid Balita

Mga premyo sa paglalakbay ay idinagdag sa Bukas para sa Tag-init na Lotto

Ang mga Albertans na buong nabakunahan ng dalawang dosis ng isang naaprubahang bakuna sa COVID-19 ay may pagkakataon na manalo ng mga package sa bakasyon at iba pang mga premyo sa paglalakbay mula sa WestJet at Air Canada.
Kasabay ng tatlong draw na $1 milyon bawat isa, ang Bukas para sa Tag-init na Lotto ng Alberta ay mag-aalok din ng karagdagang 40 mga gantimpala na nauugnay sa paglalakbay na ibinigay ng WestJet at Air Canada. Kasama rito ang isang linggong pananatili sa all-inclusive luxury resort at flight sa buong Canada at sa ibang bansa.
Ang mga package ng WestJet at Air Canada ay isasama sa draw ng lotto sa Agosto para sa mga taong nakatanggap ng dalawang dosis ng bakuna. Upang makapasok, kailangan mo lamang magrehistro online at nakatanggap na ng una at pangalawang dosis ng bakuna ng COVID-19 bago magsara ang pagrehistro sa 11:59 ng umaga sa Agosto 24. Ang mga mananalo ay ipapahayag sa Agosto 31.
Ang mga draw ng lotto ay bukas sa lahat ng Albertans na may18 gulang at mas matanda na nagparehistro sa Bukas para sa Tag-init na Lotto, ito’y nagbibigay ng isa pang insentibo upang magpabakuna laban sa COVID-19 at isa pang paraan upang gantimpalaan ang mga nabakunahan na.
Mga papremyo sa WestJet

Isang WestJet Vacation Package para sa dalawa sa Dreams Vista Cancun Golf at ang Spa Resort, kabilang ang mga flight na pang-ekonomiya at pitong gabi na all-inclusive na paglagi.

Isang voucher para sa dalawang tao na lumipad ng balikang-biyahe, klase ng pang-negosyo, saanman sa network ng WestJet.

10 mga voucher para sa dalawang tao na lumipad ng balikang- biyahe, klase sa ekonomiya, saanman sa Canada.

Tatlong pagbibigay ng 1,500 dolyar ng WestJet.

Limang giveaways ng WestJet Rewards Gold Status.


Mga premyo sa Air Canada

Isang Air Canada Vacation Package para sa dalawa sa Planet Hollywood Cancun, kasama ang balikang-biyahe sa pang-ekonomiyang klase at pitong gabi na all-inclusive na pananatili.

Isang voucher para sa dalawang tao na lumipad ng balikang-byahe, sa pang-negosyong klase, saan man sa network ng Air Canada.

10 voucher para sa dalawang tao na lumipad ng balikang-biyahe, sa pang-ekonomiyang klase, saanman sa Canada.

Tatlong regalo ng 100,000 Aeroplan bonus na puntos.

Limang regalo ng Aeroplan 50K Status.


Magpabakuna ka at magparehistro ngayon
Kasabay ng mga premyong ito, ang gobyerno ng Alberta ay magtataglay ng tatlong mga draw ng tig-$1 milyon bawat isa upang mapasigla ang mga Albertans na mabakunahan laban sa COVID-19.
Upang magparehistro para sa lotto, kasama ang mga premyo sa paglalakbay, bisitahin ang alberta.ca/lottery. Isang paglahok lamang ang kinakailangan upang maging karapat-dapat para sa lahat ng mga premyo sa Bukas sa Lotto para sa Tag-init.
Upang mai-book ang iyong bakuna sa COVID-19, bisitahin ang alberta.ca/vaccine upang makahanap ng magagamit na mga tipanan sa AHS o mga kalahok na parmasya. Ang mga piling lokasyon sa buong lalawigan ay nag-aalok ng mga unang klinikang walk-in na dosis.
Para sa higit pang mga mapagkukunang naisalin ng gobyerno, mangyaring bisitahin ang: https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx.
 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.