Budget 2021: Pagprotekta sa buhay at kabuhayan
Alberta

Budget 2021: Pagprotekta sa buhay at kabuhayan

News Release Budget 2021: Pagprotekta sa buhay at kabuhayan Pinoprotektahan ng Budget 2021 ang buhay at kabuhayan ng Albertans sa pamamagitan ng makabuluhang pamumuhunan sa pangangalagang pangkalusugan habang pinuposisyon ang lalawigan para sa pagbawi ng ekonomiya na may patuloy na pagtuon sa mabisang paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno. Makasaysayang pamumuhunan sa pangangalaga ng kalusugan … Continue reading