Ngayon ay karapat-dapat na sa COVID-19 bakuna ang mga nakatatanda sa Alberta
Alberta / covid 19

Ngayon ay karapat-dapat na sa COVID-19 bakuna ang mga nakatatanda sa Alberta

News Release Ngayon ay karapat-dapat na sa COVID-19 bakuna ang mga nakatatanda sa Alberta Ang gobyerno ng Alberta ay magsisimulang mag-alok ng COVID-19 bakuna sa lahat ng mga nakatatanda na 75 pataas na taong gulang sa buong lalawigan.Simula Pebrero 19, ang Alberta Health Services ay mag-aalok ng bakuna nang direkta sa lahat ng mga residente … Continue reading