Alberta

Bagong K-6 kurikulum: Pagbabago ng pagtuon sa mahahalagang kaalaman at kakayahan

Pabatid Balita Bagong K-6 kurikulum: Pagbabago ng pagtuon sa mahahalagang kaalaman at kakayahan Ang na-update na balangkas ng Alberta kurikulum para sa kindergarten hanggang Baitang 6 ay nagdudulot ng panibagong pagtuon sa karunungan sa pagbasa, numerisya, pagkamamamayan at praktikal na kakayahan, na nagbibigay sa mga mag-aaral ng isang matibay na batayan ng mahahalagang kaalaman para … Continue reading

Advertisement