Alberta

Bagong K-6 kurikulum: Pagbabago ng pagtuon sa mahahalagang kaalaman at kakayahan

Pabatid Balita

Bagong K-6 kurikulum: Pagbabago ng pagtuon sa mahahalagang kaalaman at kakayahan

Ang na-update na balangkas ng Alberta kurikulum para sa kindergarten hanggang Baitang 6 ay nagdudulot ng panibagong pagtuon sa karunungan sa pagbasa, numerisya, pagkamamamayan at praktikal na kakayahan, na nagbibigay sa mga mag-aaral ng isang matibay na batayan ng mahahalagang kaalaman para sa pag-aaral sa hinaharap.
Ang binago at pinatibay na kurikulum ng K-6 – ang resulta ng higit isang taon na pagkukonsulta sa mga magulang, guro, at eksperto sa paksa – ay batay sa napatunayan na pananaliksik at idinisenyo upang mapabuti ang mga kalalabasan ng mag-aaral sa lahat ng mga paksa, kasunod ng maraming taon na pagbaba at walang pag-unlad na performance ng mga mag-aaral.  
“Ang bagong kurikulum ay tumutupad sa aming pangako sa Albertans na muling ituro ang pag-aaral sa mahahalagang kaalaman at kakayahan upang mabigyan ang ating mga anak ng pinakamagaling na posibilidad na magtagumpay. Matagal nang naghintay ang mga magulang at guro para dito, at ikinalulugod kong sabihin na kami ay tumupad. Ang isa pang pangakong nagawa, pangakong natupad.”
Adriana LaGrange, Minister of Education
Makikita ng mga magulang at guro ang apat na pangunahing tema ng pag-aaral sa binagong kurikulum na sumasaklaw sa lahat ng mga baitang:
·        Literasiya
o   Ang paggamit ng palabigkasan at iba pang napatunayan na pinakamahuhusay na kasanayan, ang mga mag-aaral ay tuturuan na makabisado ang pagbabasa, pagsusulat, pagsasalita, at pakikinig upang makabuo ng isang matibay na pundasyon para sa pag-aaral.
·        Numerisya
o   Sa pamamagitan ng pag-aaral na mag-isip ng maayos tungkol sa mga numero at mga equation, ang mga mag-aaral ay makakakuha ng mahahalagang kaalaman para sa pang-araw-araw na gawain at isang pundasyon para sa mas kumplikadong pag-aaral sa hinaharap.
·        Pagkamamamayan
o   Pagguhit mula sa kasaysayan, heograpiya, ekonomiya, sibika, at iba pang mga agham, ang mga mag-aaral ay bubuo ng isang pagpapahalaga kung paano binuo ng mga taga-Canada ang isa sa pinaka mapagbigay, masagana, at magkakaibang mga lipunan sa buong mundo.
·        Praktikal na mga kakayahan
o   Mula sa pagbabadyet sa sambahayan, hanggang sa digital literacy, pagpaplano ng negosyo, malusog na relasyon at ang kahalagahan ng pahintulot, matututunan ng mga mag-aaral ang isang bagong hanay ng mahahalagang kakayahan na maghanda sa kanila para sa tagumpay sa tunay na mundo.
Ang gobyerno ng Alberta ay nanatiling nakatuon sa isang malinaw na proseso ng pagsusuri. Ang balangkas ng K-6 kurikulum ay online na ngayon sa alberta.ca/curriculum para sa lahat ng mga Albertans na magbibigay puna hanggang sa tagsibol 2022.
Susunod na mga hakbang
Ang classroom validation, isang proseso kung saan inaanyayahan ang mga awtoridad sa paaralan na subukan ang balangkas na kurikulum, ay nakatuon na magsimula sa Setyembre sa mga paaralan sa buong lalawigan na piniling lumahok.
Anim na milyong dolyar ang naitabi ngayong fiscal year upang suportahan ang bagong kurikulum ng K-6 sa mga piling paaralan na sumusuporta sa validation. Ang mga pondong ito ay gagamitin upang makabuo ng mga kritikal na mapagkukunan at pag-unlad na propesyonal upang suportahan ang mga guro sa pamamagitan ng mahalagang yugto ng validation.
Magagamit ang mga karagdagang pondo upang suportahan ang karagdagang pagsisikap sa pagpapatupad sa mga badyet sa hinaharap.
Ang komentaryo mula sa mga Albertans at classroom validation ay isasama sa balangkas ng K – 6 kurikulum bago ito ipatupad sa buong lalawigan.
Inaasahan na matututo ang mga mag-aaral mula sa bagong kurikulum sa loob ng 2022-23 taong pasukan.
Mabilis na katotohanan
·        Ang resulta ng mag-aaral sa ika-4 na Baitang sa Alberta sa literasiya sa pagbasa sa Progress in the International Literacy Study ay bumagsak sa loob ng 10 taon:
o   2006 marka: 560 – Rank 1 sa 45 na bansa

2016 marka: 547 – Rank 17 sa 50 na bansa


·        Ang resulta ng mag-aaral sa ika-4 na Baitang sa Alberta sa matematika at siyensya sa Trends in International Mathematics and Science studies ay bumagsak sa pagitan ng 2007 at 2019:

2007 marka ng matematika: 505 – Rank 16 sa 65 na bansa

2019 marka ng matematika: 490 – Rank 39 sa 64 na bansa

2007 marka sa siyensya: 543 – Rank 4 sa 65 na bansa

2019 marka ng siyensya: 530 – Rank 16 sa 64 na bansa

Sa Setyembre 2022, ang balangkas ng Grades 7-10 kurikulum ay inaasahang magiging handa para sa classroom validation.

Sa pasukan ng 2023-24, ang balangkas ng Grade 7-10 kurikulum ay nakatuon para sa malawak na pagpapatupad sa lalawigan.

Sa Setyembre 2023, ang balangkas ng Grade 11 at 12 na kurikulum ay natuon para sa classroom validation, na ipagpapatupad ng panlalawigan sa susunod na taon.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.