Alberta

Ang tulong sa pag-upa ay muling idisinenyo at pinabuti

Pabatid Balita Ang tulong sa pag-upa ay muling idisinenyo at pinabuti¬† Ang bagong diskarte na tulong sa upa ay makakatulong sa higit pang mga Albertans, kasama na ang mga nagtatrabahong pamilya at ang mga pinaka nangangailangan.Matapos ang isang pagsusuri, muling idisinenyo ng gobyerno ang Rent Supplement Program upang matugunan ang mga pangangailangan ng Albertans sa … Continue reading