Alberta

Ang tulong sa pag-upa ay muling idisinenyo at pinabuti

Pabatid Balita


Ang tulong sa pag-upa ay muling idisinenyo at pinabuti
 

Ang bagong diskarte na tulong sa upa ay makakatulong sa higit pang mga Albertans, kasama na ang mga nagtatrabahong pamilya at ang mga pinaka nangangailangan.
Matapos ang isang pagsusuri, muling idisinenyo ng gobyerno ang Rent Supplement Program upang matugunan ang mga pangangailangan ng Albertans sa mga mahirap na panahong ito. Ngayon at may higit na kakayahang umangkop sa pagpili ng pabahay, isasama sa programa ang pangmatagalang benepisyo para sa mga pinaka nangangailangan at isang bagong pansamantalang benepisyo para sa mga nagtatrabaho na Albertans at sa mga nasa pagitan ng trabaho. Ang programang muling idisinenyo ay magbibigay ng kritikal na suporta sa pabahay para sa humigit-kumulang 11,600 na sambahayan – 3,800 higit pa kaysa sa sinisilbihan ngayon.
Benepisyong Tulong sa Pag-upa
Ang Benepisyong Tulong sa Pag-upa ay muling magbubukas sa Abril 1. Ang dating Direkta sa Suplemento sa Pagrenta ng Nangungupahan, itong pangmatagalang benepisyo ay magpapatuloy na magbigay tulong na salapi sa mga Albertans na may pinakamababang kita sa buong lalawigan.
Pansamantalang Benepisyong Tulong sa Pag-upa
Ang Pansamantalang Benepisyong Tulong sa Pag-upa ay magbubukas para sa mga aplikasyon sa Mayo 1. Ang bagong pansamantalang benepisyo na ito ay magbibigay ng isang katamtamang tulong upang matulungan ang mga karapat-dapat na nangungupahan sa pitong pangunahing mga sentro ng Alberta na mabayaran ang kanilang renta habang pinatatag o pinapabuti ang kanilang sitwasyon.
Magagamit ang mga detalye sa parehong benepisyo sa online.

Mabilis na katotohanan

Ang Budget 2021 ay nagturok ng karagdagang $16 milyon sa Rent Supplement Program.

Ang mga aplikante na interesado sa alinmang benepisyo ay hinihimok na makipag-ugnay sa kanilang lokal na operator ng pabahay para sa mga detalye sa kung paano mag-apply.

Ang Affordable Housing Review Panel’s report ay tinukoy ang isang malinaw na pangangailangan upang muling tukuyin ang papel ng gobyerno, tumapik sa kadalubhasaan sa pamayanan, palawakin ang pakikipagsosyo, gantimpala ng pagbabago at gawing simple ang sistema. Tinanggap ng gobyerno ng Alberta ang lahat ng 19 na mga rekomendasyon ng panel.


Ang gobyerno ng Alberta ay tumutugon sa COVID-19 pandemya sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga buhay at kabuhayan na may tumpak na mga hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ng Alberta.

Kaugnay na impormasyon

May kakayahang mga programa sa pabahay

Abot-kayang Panel ng Pagsusuri sa Pabahay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.