Mahigit sa 250 na mga parmasya sa buong 107 na mga komunidad ang makakatulong ngayon na mabakunahan nang mabilis at ligtas ang mga Albertans
Alberta / covid 19

Mahigit sa 250 na mga parmasya sa buong 107 na mga komunidad ang makakatulong ngayon na mabakunahan nang mabilis at ligtas ang mga Albertans

Impormasyon mula sa Pamahalaan ng Alberta: Pinapalawak namin ang aming kakayahang mag-alok ng mga bakuna. Mahigit sa250 na mga parmasya sa buong 107 na mga komunidad ang makakatulong ngayonna mabakunahan nang mabilis at ligtas ang mga Albertans. Ang bilang ng mga kalahok na parmasya ay magpapatuloy na tumaas sa pagdatingng maraming dosis ng bakuna, na … Continue reading