Alberta / covid 19

Mahigit sa 250 na mga parmasya sa buong 107 na mga komunidad ang makakatulong ngayon na mabakunahan nang mabilis at ligtas ang mga Albertans

Impormasyon mula sa Pamahalaan ng Alberta:

Pinapalawak namin ang aming kakayahang mag-alok ng mga bakuna. Mahigit sa
250 na mga parmasya sa buong 107 na mga komunidad ang makakatulong ngayon
na mabakunahan nang mabilis at ligtas ang mga Albertans.


Ang bilang ng mga kalahok na parmasya ay magpapatuloy na tumaas sa pagdating
ng maraming dosis ng bakuna, na may hanggang sa 500 mga lokasyon na nagbu-
book ng mga appointment simula ng Abril.


Ang mga karapat-dapat na Albertans ay maaaring mag-book ng mga tipanan sa
pamamagitan ng pagtawag sa mga kalahok na parmasya o sa pamamagitan ng
kanilang mga online booking system. Maghanap ng botika na malapit sa iyo:
https://www.ab.bluecross.ca/…/covid-19-immunization…


Ang Alberta Health Services ay magpapatuloy din na mag-book ng mga
appointment sa online at sa 811. Dagdagan ang kaalaman: alberta.ca/vaccine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.