Mahigit sa 250 na mga parmasya sa buong 107 na mga komunidad ang makakatulong ngayon na mabakunahan nang mabilis at ligtas ang mga Albertans
Alberta / covid 19

Mahigit sa 250 na mga parmasya sa buong 107 na mga komunidad ang makakatulong ngayon na mabakunahan nang mabilis at ligtas ang mga Albertans

Impormasyon mula sa Pamahalaan ng Alberta: Pinapalawak namin ang aming kakayahang mag-alok ng mga bakuna. Mahigit sa250 na mga parmasya sa buong 107 na mga komunidad ang makakatulong ngayonna mabakunahan nang mabilis at ligtas ang mga Albertans. Ang bilang ng mga kalahok na parmasya ay magpapatuloy na tumaas sa pagdatingng maraming dosis ng bakuna, na … Continue reading

Ang pagbabakuna ay malapit nang pangasiwaan ng mga manggagamot ng komunidad
Alberta / covid 19

Ang pagbabakuna ay malapit nang pangasiwaan ng mga manggagamot ng komunidad

News ReleaseAng pagbabakuna ay malapit nang pangasiwaan ng mga manggagamot ng komunidad Ang mga manggagamot sa komunidad ay magsisimula nang pangasiwaan ang pagbabakuna ng COVID-19, na tutulong sa maraming mga Albertans na makuha ang kanilang dosis sa lalong madaling panahon.Ang Alberta Health ay nakikipagtulungan sa Alberta Medical Association (AMA) upang isama ang mga manggagamot ng … Continue reading