Alberta

Recognizing Family Violence Prevention Month: Kailangan ng tulong? Tumawag sa 310-1818

Palaging makukuha ang tulong. Kung ikaw ay nasa panganib ng, o nakakaranas ng karahasan sa pamilya,tawagan ang aming Family Violence Info Line sa 310-1818, makukuha 24/7 sa mahigit 170 wika. WhereToTurn #GoPurpleAB May mga malinaw na babalang palatandaan ng karahasan sa pamilya. Alam mo ba kung ano sila?Repasuhin ang aming gabay upang matulungan kang makilala … Continue reading