Alberta

Binibigyan ng kapangyarihan ang kabataan na hubugin ang kinabukasan ng edukasyon

News Release Binibigyan ng kapangyarihan ang kabataan na hubugin ang kinabukasan ng edukasyon Ang mga mag-aaral sa junior at senior high school ay maaaring marinig ang kanilang tinig sa pamamagitan ng pag-apply upang sumali sa Education Minister’s Youth Council. Mga 40 mag-aaral sa buong Alberta ang mapipili para sa 2021-22 Minister’s Youth Council, ito’y nagbibigay sa … Continue reading