Alberta

Binibigyan ng kapangyarihan ang kabataan na hubugin ang kinabukasan ng edukasyon

News Release

Binibigyan ng kapangyarihan ang kabataan na hubugin ang kinabukasan ng edukasyon

Ang mga mag-aaral sa junior at senior high school ay maaaring marinig ang kanilang tinig sa pamamagitan ng pag-apply upang sumali sa Education Minister’s Youth Council.
 
Mga 40 mag-aaral sa buong Alberta ang mapipili para sa 2021-22 Minister’s Youth Council, ito’y nagbibigay sa kanila ng isang natatanging pagkakataon na magbigay ng direktang input sa ministro na sumasalamin sa kanilang magkakaibang interes, karanasan, at pananaw sa mga isyu sa edukasyon. Ang mga mag-aaral ay maaaring mag-aplay sa Alberta Education student engagement page sa Marso 24.
“Habang hinaharap ang mga hamon ng COVID-19, katangi-tangi ang trabaho ng kasalukuyang konseho ng kabataan at sila ang nagbigay ng mga mahahalagang pananaw sa akin – tungkol sa pandemya, kalusugang pangkaisipan, teknolohiya at marami pang iba. Ang mga tinig ng mga mag-aaral ay kritikal sa ating sistema ng edukasyon, at hindi ako makapaghintay na makilala ang mga batang Albertans sa konseho sa susunod na taon. “
Adriana LaGrange, Minister of Education
Ang mga miyembro ng konseho ay maglilingkod ng 10 buwan simula sa Setyembre at magtatapos sa Hunyo 2022, at makikipagpulong sa Ministro ng Edukasyon at mga kawani ng Edukasyon sa Alberta sa tatlong mga komperensiya sa katapusan ng lingo o wikend. Magkakaroon din sila ng mga pagkakataon na makipag-ugnay sa mga kapwa miyembro ng konseho sa labas ng mga pagpupulong. Ang pag-iingat para sa kaligtasan sa COVID-19 ay isasagawa, mangahulugang virtual na pagpupulong kung kinakailangan. Ang mga miyembro ng konseho ng kabataan ay:
·        ibabahagi ang kanilang pananaw sa ministro
·        bubuo ng positibong pakikipag-ugnayan sa pagtatrabaho
·        makikipagtulungan sa bawat isa at sa mga kawani ng Alberta Education upang magbigay ng input sa mga hakbangin sa edukasyon
·        lumahok sa mga oportunidad sa pamumuno, tulad ng pagkilala sa mga layunin at pagsuporta sa bawat isa upang makamit ang mga ito
Ang mga Aplikante ay dapat nasa junior at senior high school at nasa pagitan ng 14 at 19 na gulang sa Setyembre 1, 2021. Hanggang walo sa 40 mag-aaral na napili ay maaring nagbabalik na mga miyembro ng konseho.

Kaugnay na impormasyon

·         Mag-apply upang maging nasa 2021-22 Minister’s Youth Council
 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.