Alberta

More higher learning opportunities in central Alberta

News ReleaseMore higher learning opportunities in central Alberta Red Deer College is poised to become Alberta’s newest polytechnic, ensuring residents have access to a wide variety of learning options close to home now and in the future. Becoming a polytechnic enables Red Deer College to better align programming with local student, business and industry needs … Continue reading

Alberta / covid 19

Ang mga paaralan ng Edmonton ay lilipat sa pag-aaral sa bahay: Ministro LaGrange 

Pahayag Ang mga paaralan ng Edmonton ay lilipat sa pag-aaral sa bahay: Ministro LaGrange  Ang Ministro ng Edukasyon na si Adriana LaGrange ay naglabas ng sumusunod na pahayag hinggil sa pansamantalang paglipat ng paaralang Publiko at mga Katoliko ng Edmonton sa pag-aaral sa bahay:“Sa kahilingan ng mga lupon ng paaralan, ang mga mag-aaral sa Grades … Continue reading

Alberta

Binibigyan ng kapangyarihan ang kabataan na hubugin ang kinabukasan ng edukasyon

News Release Binibigyan ng kapangyarihan ang kabataan na hubugin ang kinabukasan ng edukasyon Ang mga mag-aaral sa junior at senior high school ay maaaring marinig ang kanilang tinig sa pamamagitan ng pag-apply upang sumali sa Education Minister’s Youth Council. Mga 40 mag-aaral sa buong Alberta ang mapipili para sa 2021-22 Minister’s Youth Council, ito’y nagbibigay sa … Continue reading

Alberta

New guidelines in place to continue teacher-directed learning for students in Alberta

NEWS RELEASE Continuing student learning New guidelines are in place to direct how students will learn while in-school classes are cancelled due to the provincial health emergency. Government has worked with the Alberta School Boards Association, the College of Alberta School Superintendents, the Alberta Teachers’ Association and the Association of Independent Schools & Colleges of … Continue reading