Alberta / covid 19

Ang mga paaralan ng Edmonton ay lilipat sa pag-aaral sa bahay: Ministro LaGrange 

Pahayag


Ang mga paaralan ng Edmonton ay lilipat sa pag-aaral sa bahay: Ministro LaGrange
 

Ang Ministro ng Edukasyon na si Adriana LaGrange ay naglabas ng sumusunod na pahayag hinggil sa pansamantalang paglipat ng paaralang Publiko at mga Katoliko ng Edmonton sa pag-aaral sa bahay:
“Sa kahilingan ng mga lupon ng paaralan, ang mga mag-aaral sa Grades 7 hanggang 12 sa Edmonton Public Schools at Edmonton Catholic Schools ay lilipat sa pag-aaral sa bahay simula sa Abril 22 sa loob ng dalawang linggo.
“Naiintindihan ko na ito ay mahirap na balita sa maraming mag-aaral, magulang at guro, dahil ang pag-aaral sa loob ng silid-aralan ay may malaking pakinabang. Gayunpaman, dahil sa mga pag-aalala sa pagpapatakbo, kinakailangan ang pansamantalang paglilipat na ito upang matiyak na magpatuloy ang pag-aaral.
“Ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ay magpapatuloy na aking pangunahing priyoridad habang  tinatapos natin itong taon ng pag-aaral. Nais kong ibigay ang aking taos-pusong pasasalamat sa mga guro at tagapangasiwa sa kanilang patuloy na pag-aalalay sa mga mag-aaral ng Alberta sa buong pandemiya.
“Ang mga pagpapasya upang aprubahan ang kahilingan ng lupon ng paaralan na lumipat sa pag-aaral sa bahay dahil sa mga pagsasaalang-alang sa pagpapatakbo ay batay sa apat na pamantayan:

Matinding kakulangan ng pamalit na guro.

Makabuluhang bilang ng mga mag-aaral at kawani na nasa kuwarentenas o naihiwalay.

Kamakailang mga kahilingan mula sa lupon para sa panandaliang paglilipat ng ilan sa kanilang mga paaralan.

Maraming mga kaso ng COVID-19 sa pamayanan. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.