Paxlovid makukuha sa mas maraming parmasya sa Alberta
Alberta / covid 19

Paxlovid makukuha sa mas maraming parmasya sa Alberta

News Release Paxlovid makukuha sa mas maraming parmasya sa Alberta Simula Abril 1, mas maraming parmasya ang makakapagbigay ng COVID-19 na antiviral na gamot sa mga kwalipikadong Albertan.Ang Paxlovid ay ang unang paggamot sa COVID-19 na inaprubahan ng Health Canada na maaaring inumin sa bahay. Humigit-kumulang 375 Albertans ang nakatanggap ng mga reseta mula noong … Continue reading

Advertisement