Alberta

Si Leela Aheer, ang Ministro ng Kultura, Multiculturalismo, at Kalagayan ng Kababaihan, ay nag-isyu ng pahayag upang kilalanin dito sa Alberta ang buwan ng Hunyo bilang Philippine Heritage Month

News Release Philippine Heritage Month: Minister Aheer | Philippine Heritage Month: Ministro Aheer Minister of Culture, Multiculturalism and Status of Women Leela Aheer issued the following statement to recognize Philippine Heritage Month in Alberta: “Our government is honoured to recognize Philippine Heritage Month and the contributions of Filipino Albertans to our province. June 12 marks … Continue reading