Ang mga mag-aaral ng K-12 ay bumalik lahat sa mga silid-aralan maliban sa isang rehiyon
Alberta / covid 19

Ang mga mag-aaral ng K-12 ay bumalik lahat sa mga silid-aralan maliban sa isang rehiyon

Pabatid Balita Ang mga mag-aaral ng K-12 ay bumalik lahat sa mga silid-aralan maliban sa isang rehiyon Ang mga mag-aaral sa buong Alberta ay babalik sa kanilang mga silid-aralan sa Mayo 25 tulad ng nasa plano, maliban sa mga mag-aaral sa Panrehiyong Munisipalidad ng Wood Buffalo.Ang dalawang linggong paglilipat ng pag-aaral sa bahay ay nagbigay … Continue reading