Alberta / covid 19

Ang mga mag-aaral ng K-12 ay bumalik lahat sa mga silid-aralan maliban sa isang rehiyon

Pabatid Balita

Ang mga mag-aaral ng K-12 ay bumalik lahat sa mga silid-aralan maliban sa isang rehiyon

Ang mga mag-aaral sa buong Alberta ay babalik sa kanilang mga silid-aralan sa Mayo 25 tulad ng nasa plano, maliban sa mga mag-aaral sa Panrehiyong Munisipalidad ng Wood Buffalo.
Ang dalawang linggong paglilipat ng pag-aaral sa bahay ay nagbigay sa sistema ng edukasyon ng oras upang matugunan ang mga hamon sa pagpapatakbo dulot ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ang mga mag-aaral ng K-12 sa Panrehiyong Munisipalidad ng Wood Buffalo ay magpapatuloy na matuto sa bahay sa loob ng isa pang linggo, ay may balak na ibalik sa in-person na pag-aaral sa Mayo 31.
“Nalulugod ako na ang ating dalawang linggong plano ay naging matagumpay sa halos lahat ng mga lugar sa lalawigan. Ang lahat ay nagsumikap upang ihinto ang pagtaas at ako ay may tiwala na ang lahat ng mga mag-aaral ay tatapusin ang natitirang taon ng pag-aaral sa silid-aralan. Nais kong pasalamatan ang lahat ng mga mag-aaral, magulang, guro at kawani sa kanilang pagsisikap at kakayahang umangkop habang tayo’y nagtatrabaho upang mapanatiling matuto ang mga mag-aaral.
Adriana LaGrange, Ministro ng Edukasyon
Lahat ng mga paaralan sa Panrehiyong Munisipalidad ng Wood Buffalo (publiko, Katoliko, charter at independyente) ay magpapatuloy sa pag-aaral sa bahay sa isang karagdagang linggo. Ang mga numero ng kaso sa rehiyon na ito ay hindi bumababa sa parehong rate tulad ng ibang rehiyon, na nangangahulugang may mas mataas na posibilidad ng patuloy na mga hamon sa pagpapatakbo sa paaralan.
Ang matatag na protokol ng pangkalusugan na naganap sa mga paaralan ay magpapatuloy, kabilang ang mga kinakailangan sa mask, cohort, pag-screen para sa mga sintomas at pag-aayos ng upuan. Bilang karagdagan sa idinagdag na nakapatong na proteksyon sa maraming mga Albertans na nakakakuha ng bakuna sa COVID-19, kabilang ang mga kawani sa paaralan at mga mag-aaral na may edad na 12 pataas.
Ang pagpapalawak ng mabilis na pagsusuri sa screening sa mga paaralan ay isinasagawa din tulad ng plano sa Edmonton, Calgary, Fort McMurray, Grande Prairie at Lethbridge, at sa iba pang mga komunidad kung saan kinakailangan, simula sa susunod na linggo. Ang mga dibisyon sa paaralan sa Edmonton at Calgary ay binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga koponan sa pagsubok na magagamit sa mga napiling paaralan bago maganap ang pagbabalik sa pag-aaral na personal. Ang mabilis na pagsubok ay isa pang patong ng hadlang laban sa pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng mabilis na pagkilala sa mga taong walang sintomas na maaaring may virus. Ang koponan ng mabilis na pagsubok sa edukasyon ay gagana sa mga dibisyon ng paaralan sa panghuling pagpili ng paaralan, logistics, proseso ng pahintulot at pag-iiskedyul.
Sa ngayon, mga  10,800 na pagsusulit ang isinagawa  sa eskwelahan sa Edmonton at Calgary na nagresulta ng 44 patiunang positibong resulta. Sinumang may positibong pagsusuri sa screening ay hinihiling na kumpirmahin ang resulta sa pamamagitan ng pagkuha ng isang pagsubok na nakumpirma sa lab sa isang sentro ng pagtatasa ng AHS. Ang isang positibong resulta sa isang mabilis na pagsubok ay mangangahulugan na ang tauhan o mag-aaral ay kailangang ihiwalay sa loob ng 10 araw mula sa petsang iyon, maliban kung ang follow-up na pagsubok sa pamamagitan ng AHS ay negatibo, kung saan maaari silang bumalik sa paaralan.
Kaugnay na impormasyon

Pag-aaral ng K-12 sa panahon ng COVID-19

Mga hakbang sa paggabay at kalusugan ng COVID-19 para sa mga paaralang K-12


Multimedia

Mga hakbang sa paggabay at kalusugan ng COVID-19 para sa mga paaralang K-12

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.