HCAP: Pagbabawas ng mga oras ng paghihintay sa operasyon sa Calgary
Alberta

HCAP: Pagbabawas ng mga oras ng paghihintay sa operasyon sa Calgary

Palabas na balita HCAP: Pagbabawas ng mga oras ng paghihintay sa operasyon sa Calgary Ang mga Albertan ay magkakaroon ng akses sa libu-libong higit pang pinondohan ng publiko na mga ortopedik na pag-oopera sa Pasilidad ng Paupahang Kirurhiko ng Calgary [Calgary Chartered Surgical Facility] bilang bahagi ng Plano ng Aksyon sa Pangangalagang Pangkalusugan [Health Care … Continue reading

Advertisement