Alberta / covid 19

Suporta para sa may sakit, nakahiwalay dahil sa COVID-19

News Release

Kung ikaw ay nakakaramdam ng sakit o may anumang mga sintomas na nauugnay sa COVID-19, manatili ka sa bahay.

Mayroong mga suporta kung kailangan mong manatili sa bahay habang ikaw ay may sakit o nakahiwalay dahil sa COVID-19.

Ang Canada Recovery Sickness benefit ay nagbibigay ng $500 bawat linggo hanggang sa maximum na dalawang linggo, para sa mga manggagawa na may sakit o kailangang ihiwalay ang sarili dahil sa COVID-19, o mayroong isang napapailalim na kondisyon sa kalusugan na naglalagay sa kanila ng mas malaking peligro na mahawaan ng COVID -19.

Ang Canada Recovery Caregiving benefit ay nagbibigay din ng $ 500 bawat linggo hanggang sa 26 na linggo bawat sambahayan para sa mga magulang na kailangang pangalagaan ang isang bata na may sakit o dahil ang mga paaralan, day-care o pasilidad sa pangangalaga ay sarado dahil sa COVID-19.

Dagdagan ang nalalaman: https://www.canada.ca/…/dep…/economic-response-plan.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.