Alberta / covid 19

Mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang sistema sa pangangalaga ng kalusugan

Mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang sistema sa pangangalaga ng kalusugan Tatanggapin ng Alberta ang suportang pederal upang makatulong na protektahan ang sistema ng pangangalaga ng pangkalusugan at kalusugan ng mga Albertans sa ika-apat na alon ng COVID-19 pandemya. Ang pagdagdag ng mga nagpapahospital at mga pagpasok sa yunit ng masidhing pangangalaga sa mga hindi … Continue reading

Federal supports  available for those unable to work during Covid-19
covid 19 / ottawa

Federal supports available for those unable to work during Covid-19

Hindi ka ba makapagtrabaho dahil sa COVID-19? Ang Canada Recovery Benefit ay nagbibigay ng $ 500 bawat linggo hanggang sa 26 na linggo sa mga manggagawa na tumigil sa pagtatrabaho o nabawasan ang kanilang kita ng hindi bababa sa 50% dahil sa COVID-19, at hindi karapat-dapat para sa Insurance sa Pagtrabaho. Dagdagan ang kaalaman:https://www.canada.ca/…/dep…/economic-response-plan.html Pahina ng … Continue reading

covid 19 / Ontario News

Federal government funds Canadian Red Cross Supporting up to 20 Additional Long-Term Care and Retirement Homes

News Release Federal government funds Canadian Red Cross Supporting up to 20 Additional Long-Term Care and Retirement Homes December 23, 2020 Ontario Welcomes Federal Assistance in Fighting COVID-19 Outbreaks TORONTO — Through funding provided by the federal government, Canadian Red Cross teams are providing short-term support to an additional 20 long-term care and retirement homes … Continue reading

ottawa

Federal investment to help construction, transportation, hospitality sectors quickly access supports to re-enter the workforce

News Release Helping Canadians develop the skills they need to find good jobs Ottawa, Ontario — Whether in industries shifting services online or small businesses navigating public health guidance, workers across the country have been facing new challenges since the beginning of the global COVID-19 pandemic. To tackle these challenges, Canadians need access to training … Continue reading