Alberta / covid 19

Mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang sistema sa pangangalaga ng kalusugan

Mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang sistema sa pangangalaga ng kalusugan

Tatanggapin ng Alberta ang suportang pederal upang makatulong na protektahan ang sistema ng pangangalaga ng pangkalusugan at kalusugan ng mga Albertans sa ika-apat na alon ng COVID-19 pandemya.

Ang pagdagdag ng mga nagpapahospital at mga pagpasok sa yunit ng masidhing pangangalaga sa mga hindi nabakunahang Albertans ay patuloy na hinahamon ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng lahat ng mga Albertans. Sa kasalukuyan, halos 90 porsyento ng mga pasyente ng COVID-19 na nasa masidhing pangangalaga ang hindi nabakunahan.

Epektibo kaagad, ang Canadian Armed Forces ay maglalagay ng hanggang 10 kawani na may kasanayan sa ICU at ang Canada Red Cross ay maglalagay ng 20 kawani na may kasanayan sa ICU na may iba’t ibang antas ng pagsasanay upang mabawasan ang pasanin sa mga trabahong matindi sa pangangalaga sa buong lalawigan. Ang mga koponan na ito ay darating sa Alberta sa lalong madaling panahon.

Ang Gobyerno ng Newfoundland at Labrador ay magpapadala ng isang koponan ng lima hanggang anim na kawani na may kasanayan sa ICU at ang karagdagang mga detalye ay ipapahayag.

Ang gobyerno ng Alberta ay magpapatuloy na gagawa ng mahirap ngunit kinakailangang mga hakbang upang matiyak na ang maraming mga Albertans hangga’t maaari ay maaaring magpatuloy na makatanggap ng paggamot sa lalawigan para sa kagyat na mga pangangailangan sa kalusugan.

Karagdagang suporta   

Bilang bahagi ng pagpaplano sa anumang maaring mangyayari, naghahanda ang Canadian Armed Forces na magbigay ng transportasyong pangmedikal – magdadagdag ito sa mayroon nang mga kakayahan ng Alberta. Kung kailangang ilipat ng Alberta ang sarili nitong mga pasyente sa labas ng lalawigan, handa ang Armed Forces na suportahan sa loob ng 48 oras.

Patuloy na ipagbigay-alam ng gobyerno ng Alberta sa mga Albertans ang anumang mga karagdagang alok ng tulong na tatanggapin.

Magpabakuna

Ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ng mga Albertans ang kanilang sarili at ang kanilang mga komunidad mula sa COVID-19 ay sa pamamagitan ng pagkuha ng buong bakuna.

Ang mga pag-book para sa una at pangalawang dosis ay malawak na magagamit sa buong lalawigan. Ang mga Albertans ay maaaring mag-book ng mga tipanan sa pamamagitan ng pagbisita sa alberta.ca/vaccine. Ang mga klinika ng una at pangalawang dosis na walk-in ay makikita sa maraming lokasyon.(PR)

Kaugnay na impormasyon

Multimedia

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.