Alberta / covid 19

Mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang sistema sa pangangalaga ng kalusugan

Mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang sistema sa pangangalaga ng kalusugan Tatanggapin ng Alberta ang suportang pederal upang makatulong na protektahan ang sistema ng pangangalaga ng pangkalusugan at kalusugan ng mga Albertans sa ika-apat na alon ng COVID-19 pandemya. Ang pagdagdag ng mga nagpapahospital at mga pagpasok sa yunit ng masidhing pangangalaga sa mga hindi … Continue reading

Federal supports  available for those unable to work during Covid-19
covid 19 / ottawa

Federal supports available for those unable to work during Covid-19

Hindi ka ba makapagtrabaho dahil sa COVID-19? Ang Canada Recovery Benefit ay nagbibigay ng $ 500 bawat linggo hanggang sa 26 na linggo sa mga manggagawa na tumigil sa pagtatrabaho o nabawasan ang kanilang kita ng hindi bababa sa 50% dahil sa COVID-19, at hindi karapat-dapat para sa Insurance sa Pagtrabaho. Dagdagan ang kaalaman:https://www.canada.ca/…/dep…/economic-response-plan.html Pahina ng … Continue reading

Alberta

Minister Toews issues statement on federal government funding for business

News Release Federal funding for large businesses: Minister Toews President of Treasury Board and Minister of Finance Travis Toews issued the following statement on federal government funding for business:“The Government of Alberta appreciates today’s announcement from the federal government, which responds to our repeated advocacy over the last two months to ensure a future for … Continue reading