Federal supports  available for those unable to work during Covid-19
covid 19 / ottawa

Federal supports available for those unable to work during Covid-19

Hindi ka ba makapagtrabaho dahil sa COVID-19? Ang Canada Recovery Benefit ay nagbibigay ng $ 500 bawat linggo hanggang sa 26 na linggo sa mga manggagawa na tumigil sa pagtatrabaho o nabawasan ang kanilang kita ng hindi bababa sa 50% dahil sa COVID-19, at hindi karapat-dapat para sa Insurance sa Pagtrabaho. Dagdagan ang kaalaman:https://www.canada.ca/…/dep…/economic-response-plan.html Pahina ng … Continue reading

Alberta

Minister Toews issues statement on federal government funding for business

News Release Federal funding for large businesses: Minister Toews President of Treasury Board and Minister of Finance Travis Toews issued the following statement on federal government funding for business:“The Government of Alberta appreciates today’s announcement from the federal government, which responds to our repeated advocacy over the last two months to ensure a future for … Continue reading