Alberta

Mga bagong liaisons haharap sa mga krimeng udyok ng poot

News Release

Mga bagong liaisons haharap sa mga krimeng udyok ng poot


Dalawang bagong liaisons ng mga krimen sa pagkapoot sa komunidad ang tutulong
na ikonekta ang mga grupong apektado ng mga krimen sa pagkapoot sa sistema ng
hustisya upang tutulong na protektahan ang mga mahihinang Albertan.
Itinalaga ng gobyerno ng Alberta sina Cecilia Mzvondiwa at Landon Turlock bilang ang kauna-unahang
liaisons sa mga krimen sa pagkapoot sa komunidad. Direkta silang makikipagtulungan sa mga kultural na
komunidad na pinaka-target ng krimen na udyok ng poot at pagkiling. Irerekomenda ng dalawang liaison sa
gobyerno kung paano bumuo at magpatupad ng koordinasyon at komprehensibong estratehiya para
maiwasan ang mga krimeng ito at suportahan ang mga biktima sa pinakamahusay na paraan.
“Gumagawa ang Alberta ng multi-faceted na diskarte sa pagprotekta sa mga tinatarget na krimen na udyok
ng poot at pagkiling sa mga kriminal na tumatarget sa kanila. Nasasabik akong makita ang maraming paraan
na tinutulungan tayo ng ating mga bagong liaisons sa komunidad na ituon ang ating mga tugon sa
pagpapatupad ng batas at suporta para sa mga biktima sa mga taong higit na nangangailangan.”
Tyler Shandro, Minister of Justice and Solicitor General
“Natutuwa akong makita ang pagtatalaga ng mga unang liaisons ng krimen sa pagkapoot sa Alberta. Ang
dalawang liaisons ay magiging mahalagang mapagkukunan ng pagtulong sa pamahalaan sa pag-abot sa
ating magkakaibang kultural na komunidad upang tumulong sa pagharap sa mga krimen ng pagkapoot at
rasismo.”
Muhammad Yaseen, Katuwang na Ministro ng Imigrasyon at Multikulturalismo
“Ang mga krimen sa pagkapoot ay isang mapaghamong katotohanan sa mga komunidad ng Alberta. Para
labanan ang poot at lumikha ng mga ligtas na komunidad, kailangan nating magtulungan. Inaasahan ko ang
pakikipag-ugnayan sa ating mga komunidad at mga stakeholder upang lumikha ng isang ligtas na
kapaligiran kung saan ang bawat Albertan ay maaaring magkaroon ng pakiramdam ng seguridad at pagiging
kabilang.”
Cecilia Mzvondiwa, mapoot na mga krimen liaison sa komunidad
“Nagpapasalamat ako sa bagong pagkakataong ito at umaasa akong makapagtrabaho kasama ang mga
pinaka-apektado ng mga krimen at insidente ng poot sa ating lalawigan. Umaasa ako na, sama-sama,
makikita natin ang tagumpay sa patuloy na pagsisikap na tugunan ang mga isyung ito.”
Landon Turlock, mapoot na mga krimen liaison sa komunidad


Ang mga bagong liaison ay kasali sa lumalaking listahan ng mga aksyong panlalawigan upang pigilan ang
mga krimen sa pagkapoot sa Alberta at mas mahusay na suporta sa mga tinatarget.
Ipinakilala ng lalawigan ang Alberta Security Infrastructure Program upang magbigay ng grant na
pagpopondo para sa mga target na organisasyon upang palakasin ang mga hakbang sa pagprotekta, at sa
taong ito ang pagpopondo ay higit sa doble para makatulong sa mas maraming organisasyon.
Ang gobyerno ng Alberta ay lumikha din ng Hate Crimes Coordination Unit upang makipagtulungan sa mga
grupong nagpapatupad ng batas sa buong lalawigan upang makatulong na bawasan at tumugon sa mga
pangyayaring dulot ng poot. Itong unit ay tumatakbo at may buong tauhan.
Mga talambuhay
Si Cecilia Mzvondiwa ang nagtatag at CEO ng Diversity, Equity and Inclusion Consultancy, at isang certified
leadership coach at diversity at inclusion facilitator. Kamakailan lamang, nagsilbi siya bilang isang abogado
na nagbibigay ng legal na suporta at payo sa mga bagay sa imigrasyon at pamilya kasama ang Dobko &
Wheaton.
Nagsilbi si Landon Turlock sa Lungsod ng Edmonton bilang isang liaison sa kaligtasan ng komunidad na
nag-uugnay at nangunguna sa mga pampublikong pakikipag-ugnayan upang ipaalam ang mga
pakikipagsosyo sa pagpigil sa krimen na nakabatay sa komunidad. Siya ay edukado at may karanasan sa
gawaing panlipunan at pakikipag-ugnayan sa komunidad.
Ang parehong appointment ay para sa dalawang taong termino simula Mayo 25, 2022.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.